YOUCA schakelt met ngo-partners over naar noodsteun tijdens de coronacrisis

YOUCA zet altijd in op jongerenprojecten die op lange termijn structurele veranderingen teweeg brengen bij uitdagingen als genderongelijkheid en discriminatie. Maar de coronacrisis laat zich overal ter wereld voelen, ook in de landen waar wij jongerenprojecten steunen. De jongeren ervaren daardoor nu andere dringende uitdagingen, waardoor we besloten om de projecten bij te sturen.

ECUADOR
Eén van die projecten is het campagneproject van 2018 in Nueva Prosperina, een wijk uit Guayaquil, Ecuador, van Plan International. Ecuador is een van de zwaarst getroffen landen in Latijns-Amerika door de COVID-19 pandemie. De provincie Guayas, waarvan Guayaquil de hoofdstad is, is verantwoordelijk voor ongeveer 71% van de gevallen in heel Ecuador. COVID-19 houdt daarmee ook zwaar huis in Nueva Prosperina waar meer dan 6.000 families wonen. Deze buurt is altijd erg kwetsbaar geweest door de opvallende armoede en ongelijkheid, wat nog verergerd is door de huidige crisis. De toegang tot basisdiensten in Nueva Prosperina is erg beperkt: weinig huishoudens hebben toegang tot drinkwater, de meeste hebben geen riolering en geen geplaveide straten en er is amper een vuilophaaldienst, waardoor vuilnis zich ophoopt op straat. In de huidige situatie kunnen zij niet werken en werden reeds velen ontslagen. Dit zorgt voor een economische crisis waarbij gezinnen geen toegang hebben tot voeding, hygiënische producten en medicijnen tijdens de quarantaine. 

De jongeren van het project dat YOUCA steunt, spelen een cruciale rol door preventiecampagnes te organiseren tegen de verspreiding van het coronavirus

- KIYO

Plan International schakelt daarom, in samenspraak met YOUCA, over op noodsteun. Dit doen ze onder andere in de vorm van voedselpakketten en hygiënekits voor gezinnen. "Daarnaast steunen we kleine ondernemingen van de jongeren van het project. Die ondernemingen, georganiseerd door de jongeren zelf, maken beschermende maskers tegen COVID-19. Die verkopen we dan op de markt tegen een toegankelijke prijs. De distributie in de gemeenschap zal gefaciliteerd worden door de stad Guayaquil, de nationale politie en het leger", aldus Plan International België.

Het campagneproject van 2018 focuste op gendergerelateerd geweld. Tijdens de huidige quarantaine is er een verhoging van het aantal slachtoffers in Nueva Prosperina. De steun voor jongeren en hun gezinnen blijft in deze periode dus ook nog gericht op sensibilisering rond de bescherming tegen geweld, en de seksuele en reproductieve rechten. De kernbooschappen worden verspreid via audiovisuele, print- en digitale kanalen. Hierbij treden de leiders en leidsters van de jongerenclubs op als verantwoordelijken.

BRAZILIË
Brazilië is ook zwaar getroffen door de coronacrisis. Er zijn al meer dan 5.000 doden te betreuren. Dat overschrijdt het aantal doden in China. Door het omstreden beleid van de president, Jair Bolsonaro, die beweert dat het coronavirus niet meer dan 'een griepje' is, verwacht men dat dit aantal nog serieus zal oplopen.
Door de hele situatie organiseert onze partner KIYO in de hoofdstad Rio de Janeiro noodsteun. Dat doet ze samen met de lokale partners PAMEN, waarmee YOUCA samenwerkt sinds 2016, en SER, dat centraal staat in de campage YOUCA Action Day van 2020. Net zoals in Ecuador, spelen ook hier de jongeren een cruciale rol. Zo organiseren ze preventiecampagnes in de dichtbevolkte wijken van de favela's om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Hiervoor delen ze brochures uit, bellen ze mensen op en zetten ze de informatie op het internet. Daarnaast maken de jongeren ook knap gebruik van sociale media met bijvoorbeeld live workshops op Instagram over het coronavirus en de impact hiervan op jongeren.

STEUN YOUCA
Ook tijdens de coronacrisis willen wij onze werking verder zetten. Hiervoor kunnen we jouw steun gebruiken. Jongeren krijgen kansen om te groeien in hun actief engagement en maatschappelijk leiderschap. Zij doen dit via verschillende vormingsactiviteiten, actietrajecten, deelname aan commissies en bestuursorganen.
Wil jij onze werking graag steunen? Fantastisch! Voor een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Lees hier hoe je ons kan steunen.