2018 - Gender empowerment

Op 18 oktober 2018 engageren meer dan 15.000 jongeren zich om één dag te gaan werken. Het loon dat ze die dag verdienen, 50 EUR, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Zowel in het Zuiden als in België. Maak alvast kennis met onze Zuidpartner: Plan International België.

Wat is ons doel?

YOUCA en Plan International België hebben 1 duidelijk doel voor ogen : een duidelijke impact teweegbrengen op de vooruitzichten van jongeren en specifiek van meisjes in Nueva Prosperina, één van de meest achtergestelde wijken van Guayaquil, Ecuador.

Hoe willen we dat bereiken?

In samenwerking met lokale partners Plan International Ecuador en Juconi worden 6 clubs gevormd: jongerengroepen met 50 leden tussen 15 en 19 jaar oud. Het project beoogt een directe impact op in totaal 1.500 jongeren ( inclusief de 300 deelnemers). Dit gebeurt o.a door deelname aan evenementen om gendergerelateerd geweld en tienerzwangerschappen te voorkomen. De 300 jongeren uit de clubs verenigen zich in trajecten op maat van hun gemeenschap met 3 gemeenschappelijke doelen:

  1. De toegang tot seksuele voorlichting en seksuele en reproductieve voorzieningen promoten én vergroten voor de jongeren in hun gemeenschap. Voorbeeldactiviteiten: seksuele vorming op school, acties ter promotie van toegang tot anticonceptiva, …
  2. Meisjes en jonge vrouwen de kans geven zelf mee te beslissen in hun gemeenschap over zaken die hen aanbelangen. Voorbeeldactiviteiten: ontmoeting met lokale overheden, wetsvoorstellen, school voor vrouwelijke leiders, acties om sociale kwesties en milieuproblematieken aan te kaarten,...
  3. Jongeren -zowel jongens als meisjes- werken actief mee aan een cultuur waar gendergerelateerd geweld geen plaats heeft. Voorbeeldactiviteiten: ontmoeting met jongeren uit de andere jongerenclubs, peer education, vormingen positieve mannelijkheid,…

Waarom Ecuador?

  • 54,4% van de inwoners in Guayaquil is jonger dan 18 jaar
  • Veel tienerzwangerschappen als gevolg van seksueel geweld
  • Weinig toegang tot seksuele en reproductieve voorzieningen
  • Weinig manieren voor jongeren om zich te verenigen
  • Eén meisje op 6 wordt in Ecuador moeder voor haar 19 jaar en 1 meisje op 5 is getrouwd op 18 jaar.

Update

Benieuwd naar de impact van dit project? Lees meer hier