Salvadoraanse jongeren ontpoppen zich tot echte leiders

Hoe realiseer je als jongere je dromen in een land waar drugsbendes jouw straat terroriseren? Waar het respect voor vrouwen nauwelijks bestaat? Waar de moordcijfers oplopen tot wel 22 per dag? De jongeren belanden in bendes of migreren naar de Verenigde Staten.

Als één van de weinige internationale organisaties probeert Trias in El Salvador het tij te keren. Trias verenigt jongeren en geeft vormingen, stimuleert hun ondernemersspirit en werkt met de jongeren aan hun zelfvertrouwen.

YOUCA werkte sinds 2017 samen met Trias om meer jongeren op te leiden tot leiders en ondernemers. Dit project is nu afgelopen, we overlopen wat resultaten met jullie.Wat doet Trias?

"Vroeger was ik een erg verlegen persoon, nu leid ik 45 mensen in een coöperatieve." Dat vertelt Will Márquez, een van de vele jongeren die cursussen volgden aan de leiderschapschool van Trias in El Salvador. Een project dat YOUCA steunde sinds 2017. Het hoofddoel van deze leiderschapschool was om jongeren actief te laten deelnemen aan het beheer van hun familieboerderijen en kleine ondernemingen.

295 personen namen ondertussen al deel aan het programma. Ze kregen cursussen als bedrijfsmanagement, financiële duurzaamheid en communicatie en leerden als jongeren hun rol in de samenleving kennen. YOUCA ambassadeurs binnen het project hadden een voortrekkersrol: ze spoorden andere jongeren aan om actief deel te nemen aan de School, om deel te nemen aan alle activiteiten, om mee na te denken over de inhoud ervan,…

foto: Clarisa Mata (21) werkt in familiebedrijf

foto: Gerson Ruiz (27) is voorzitter van vereniging jongeren en plattelandsvrouwen genaamd ACOPROAMATE


Het jaar 2020

Als gevolg van de covid-19-pandemie hebben zowel Trias als de drie partnerorganisaties hun fysieke activiteiten moeten opschorten. Natuurlijk hield Trias wel contact met de partners en de jongeren om hen op de hoogte te houden. Digitaal raadpleegden ze de jongeren over hun economische initiatieven. Enkele basisoriëntaties over hoe "te overleven" en hoe om te gaan met de nieuwe realiteit werden gegeven.

Opdat de economische initiatieven van de jongeren zouden blijven groeien, stelde TRIAS vast dat het belangrijk was input, instrumenten en uitrusting te schenken. De deelnemende organisaties hebben toen een selectie gemaakt van de initiatieven met het grootste groeipotentieel. Daarbij werd voorrang gegeven aan initiatieven die door jongeren of vrouwen werden geleid.

Deze initiatieven kwamen met een gedetailleerd plan waarin ze hun ideeën en behoeftes aantoonden. Voor elk van deze initiatieven werden de benodigde gereedschappen en investeringen voorzien. Daardoor bleven de initiatieven overeind en konden ze op een nieuwe en veilige manier nog winsten maken.

Bovendien werd er een jongerenondersteuningsgroep op WhatsApp aangemaakt. Daarop konden de jongeren kwijt met al hun vragen omtrent de pandemie en de economische situatie.

De belangrijkste les is dat eenheid kracht is, dat we door als een collectief te werken onze doelstellingen op een doeltreffender manier kunnen bereiken.” - Salvador Vasquez (26)

foto: de vereniging jongeren en plattelandsvrouwen genaamd ACOPROAMATE

foto : de federatie CONFRAS, dat is één van de drie partnerorganisaties van TRIAS