"Ondernemingen willen overweg kunnen met diversiteit"

"Er zijn steeds vaker vragen rond de toenemende diversiteit in onze samenleving", vertelt Els Keytsman, directeur van het Interfederaal Gelijkekansecentrum Unia. Ook YOUCA ging ten rade. Een interview.

Investeren steeds meer organisaties of bedrijven in diversiteit?
Het is moeilijk om zeker te zijn of er meer ondernemingen in diversiteit investeren, daarover worden weinig data bijgehouden. Wat we wel duidelijk vaststellen is dat de vragen rond de toenemende diversiteit in onze samenleving, steeds vaker klinkt. Ondernemingen willen overweg kunnen met die diversiteit, en beseffen dat ze het antwoord niet zomaar zelf zullen kunnen vinden. Daarvoor zoeken ze expertise, en die vinden ze onder andere bij Unia.

Welke positieve rol kunnen organisaties of bedrijven spelen binnen de discriminatieproblematiek?
Ondernemingen, overheid(sbedrijven) en organisaties allerhande hebben dé sleutel in handen om alle groepen in de samenleving aan de slag te krijgen. Zij stellen immers mensen te werk, en bieden zo kansen tot volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Door te werken bouwen mensen contacten uit, verbeteren ze hun taal en vaak leren ze ook effectief een beroep.

Hoe kunnen organisaties als YOUCA diversiteit meer uitdragen?
Wat YOUCA doet is van groot belang. Het eerste contact tussen jongeren – met migratieachtergrond of niet, holebi, met handicap of zonder,...en de werkgevers, betekent voor beide partijen vaak een eerste positieve ervaring. Door die samenwerking gaat de arbeidswereld haar beeld ook bijstellen, en geraken we af van vooroordelen waarmee we allemaal zitten. Beeldvorming is hier ook cruciaal. Als iedereen zich herkent in de beeldtaal die gebruikt wordt, is diversiteit niet meer zo ‘exotisch’. We geraken er op die manier aan gewend dat onze samenleving divers is, en dat de organisaties dat maar beter ook zijn. We zien dat steeds meer organisaties niet langer krampachtig staan tegenover gelijke kansen op de werkvloer. Het is hoopvol om te zien hoeveel organisaties samenwerken met YOUCA en zo tonen dat ze open staan voor de jongeren van vandaag, in al hun diversiteit.

Welke tips heb je voor andere organisaties/bedrijven met betrekking tot die aanpak? Zijn er handige tools om te gebruiken?
We hebben inderdaad tien tips die we op onze website willen meegeven. Neem gerust eens een kijkje, want het is het resultaat van jaren ervaring die we in een handig overzicht hebben gegoten.

Is er nog iets dat ze zelf graag wilt meegeven?
Het is heel positief dat organisaties meewerken met YOUCA. Ik wil daar nog graag een oproep aan verbinden: laat het niet bij die ene dag blijven. Maak van werken aan een diverse organisatie, een werk van elke dag. Het is de beste garantie dat ook jouw organisatie klaar is voor de toekomst.