2019 - Jonge ondernemingszin

Op 17 oktober 2019 engageren meer dan 15.000 jongeren zich om één dag te gaan werken. Het loon dat ze die dag verdienen, 55 euro, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Maak alvast kennis met onze partner Trias en hun project.

De uitdagingen

Guinee heeft een enorm jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 18 jaar. Voor het land kan dit veel potentieel bieden, maar bijna driekwart van de -25-jarigen in Guinee is werkloos. Daarnaast leeft meer dan 55 procent van de bevolking in armoede. Door werk te hebben -en dus een inkomen- kan men zich uit de armoede werken. Specifiek voor de jongeren zijn er echter twee obstakels:

 • Ten eerste kunnen relatief weinig jongeren lezen en/of schrijven: in 2012 was slechts 37% van de jongeren geletterd.
 • Ten tweede gaan de weinige jobs die er zijn vooral naar mannen boven de 35 jaar. Meisjes hebben daarnaast ook meer moeite om een job te vinden, meer dan 85% van gediplomeerde meisjes vindt geen werk.

Het leren van een technisch beroep of het opzetten van een kleine onderneming zijn de beste mogelijkheden om toch een soort inkomen te verdienen. Vooral voor vrouwen en jongeren is dit vaak de enige kans. Maar het opzetten van een eigen handeltje of het geld verdienen met een ambacht is helemaal niet gemakkelijk. Problematisch is vooral het gebrek aan budget om iets op te starten, het gebrek aan een goede beroepsopleiding en het gebrek aan kennis over hoe je een zaak opstarten. Ook het ontbreken van een basisinfrastructuur (zoals wegen en elektriciteit) maakt de zaken er niet gemakkelijker op.

Voor jongeren komen daar nog eens specifieke hindernissen bovenop. Ten eerste is toegang tot een kleine lening voor jongeren nog moeilijker dan voor volwassenen. De cultuur in Guinee kent heel veel respect voor ouderen, wat maakt dat er maar weinig naar jongeren geluisterd wordt. Ze worden als minderwaardig gezien. Heel wat jongeren kiezen er onder andere daarom voor om hun toekomst ergens anders op te bouwen. Sommigen vluchten naar Europa; een vlucht waar enorm veel risico’s aan verbonden zijn.

Het doel

De bedoeling van dit project is de werkloosheid onder jongeren te verminderen en jongeren te stimuleren om te ondernemen. Dit doet Trias, een Belgische organisatie, samen met de Guineese partner Jeunes Solidaires, een jong dynamisch platform van maar liefst 800 jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Trias heeft als doel het creëren van kansen voor ondernemende mensen en wil met hen de hindernissen die hun dromen in de weg staan wegwerken. In Guinee wil Trias de oorzaken van armoede en migratie, die vaak te maken hebben met het gebrek aan jobs, voor Guineese jongeren aanpakken. Meer informatie over Trias en hun projecten wereldwijd vind je hier.

Hoe zetten we die doelstellingen om in de praktijk?

1) stimuleren van ondernemerszin door:

 • vormingen aan te bieden aan startende ondernemers
 • vorming bedrijfsbeheer te geven aan bestaande jonge ondernemers
 • coaching en opvolging van de leden te voorzien aan de hand van een ondernemersloket
 • wedstrijd te organiseren waarbij jongeren hun idee kunnen pitchen + verdere opvolging doelgroep uitbreiden naar o.a. jongeren van het platteland

2) het platform van Jeunes Solidaires versterken op het vlak van:

 • communicatie
 • planning
 • leiderschap
 • financiële gezondheid
 • politieke lobbying

3) verbeteren van deelname van jongeren:

 • aan twee organisaties op het platteland (Fuproriz en Coprakam)
 • aan een microfinancieringsinstituut (Fasef)


Belgische projecten

Ook dit jaar steunt YOUCA twee Belgische projecten. Op de VIP-dag van YOUCA hebben de afgevaardigde jongeren van de scholen die meedoen aan de YOUCA Action Day over verschillende Belgische projecten gestemd. De financiering gaat in 2019 naar twee organisaties: 'Molenbeek Rebels Basketball' en 'Jongerenwerking van ACM (adviescentrum migratie).