2015 - Duurzame omwenteling in de cacaosector

Jongeren aan zet in de cacaoketen

Chocolade, overal ter wereld genieten jong en oud ervan. Voor jongeren in Nicaragua is chocolade veel meer dan alleen wat lekkers. Samen met YOUCA wil Rikolto (vroeger Vredeseilanden) Nicaraguaanse jongeren betere en duurzame toekomstmogelijkheden bieden door hen mee het initiatief te laten nemen in de cacaoteelt en – sector. De directe doelgroep zijn jongeren, zowel jongens als meisjes, van La Campesina, een coöperatieve met 375 leden.

Algemene context van het project

Wereldwijd, ook in Nicaragua, ontvluchten jongeren het platteland en de landbouw. Maar steeds meer jongeren van La Campesina zien de cacaoteelt en –sector als hét pad naar een duurzaam en leefbaar inkomen. En ze hebben geen ongelijk: de cacaoproductie biedt hen ongeziene mogelijkheden nu de vraag naar cacao wereldwijd stijgt, tegen 2020 met maar liefst 30%!

De jongeren van La Campesina worden niet enkel aangetrokken door de toekomstmogelijkheden die de cacaoproductie biedt; er zijn ook taken weggelegd in de administratie, communicatie en het bestuur van de coöperatie, in het opzetten van een project waarbij toeristen duurzame cacaoboerderijen bezoeken of het openen van een winkel waarin chocoladelekkernijen verkocht worden. De cacaoteelt – en sector biedt de jongeren een waaier aan mogelijkheden om een leefbaar inkomen te verdienen, anderzijds brengen de jongeren een frisse wind binnen de sector, wat innovatie in de hand werkt.

Via scholingen en workshops waarvan de inhoud gebaseerd is op de vraag van de jongeren zelf (bijvoorbeeld tips voor cacaoproductie, kwaliteitsproeven, communicatie, je eigen bedrijf opzetten,…), en via een uitwisseling met de jongeren van het YOUCA-project in Peru, willen we de Nicaraguaanse jongeren op weg helpen om zelf cacao te verbouwen, bestuursfuncties op te nemen in de coöperatie, creatief te zijn met cacao en hun eigen bedrijfje rond cacao op te richten, en zo te timmeren aan een duurzame samenleving.

Partners

  • Rikolto Centroamérica: deze organisatie ondersteunt wereldwijd boerenfamilies en hun organisaties zodat ze zich uit de armoede werken en tegelijk de toekomst van ons voedsel veilig stellen.
  • La Campesina: dit is een lokale coöperatieve en partner van Rikolto uit Matiguas, Nicaragua.

Wat zijn de doelstellingen?

1. Een jongerenwerking die verandering genereert in de participatie van jongeren in het beslissingsmakingproces zodat ze hun leiderschap écht kunnen uitoefenen.

2. Een jongerenwerking die de technische en economische vaardigheden van jongeren versterkt, om zo hun intrede in het ondernemersschap in de cacaoketen te vergemakkelijken.

3. Een jongerenwerking die de economische initiatieven voor en door jongeren in de cacaoketen ontwikkelt, met een focus op duurzaamheid.

Dit willen we bereiken tegen 2018

1. La Campesina heeft een bloeiende jongerenwerking met 250 – 300 leden. Minstens 50 daarvan hebben initiatief genomen om hun toekomst uit te bouwen in de cacaosector.

2. 25% van de leden van La Campesina is jonger dan 30 jaar. En binnen het bestuur krijgen jongeren de kans om mee beslissingen te nemen.

3. De jongerenwerking van La Campesina is een voorbeeld voor de regio en minstens één andere coöperatie volgt hun voorbeeld.

    UPDATES