Je zet dit jaar samen met kinderrechtenorganisatie KIYO je schouders onder sterke jongerenprojecten in Brazilië, de Filipijnen én België. Daar zullen we jongeren ondersteunen om voor hun rechten op te komen. Jongeren mogen, of liever moeten, meer #impACT hebben in de maatschappij.

Dat is dringend nodig, want overal ter wereld zien we dat de stem van jongeren, activisten, en het middenveld (dat zijn NGO's en andere organisaties) beknot wordt. Dit fenomeen, 'shrinking space', is erg voelbaar voor jongeren in Brazilië en de Filipijnen. Door jongeren de kracht en de tools te geven om op te komen voor hun rechten kunnen ze hun plaats in het publiek debat terug opeisen en laten ze hun stem horen. En die moét gehoord worden!

YOUCA vzw is een jongerenorganisatie met een mondiale werking. Daarom ondersteunen we ook Belgische projecten die rond dezelfde thema's werken. Op de VIP-dag in september verkiezen jongeren deze projecten.