YOUCA slaat handen in elkaar met Trias

Ieder jaar steunt YOUCA jongerenprojecten wereldwijd met de opbrengst van de YOUCA Action Day. In 2019 zal dat een project van Trias in Guinee zijn. Dat werd door verschillende jongeren beslist op een voting, georganiseerddoor YOUCA, waar verschillende organisaties hun projecten konden pitchen.

Guinee heeft een enorm jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 18 jaar. Voor het land kan dit veel potentieel bieden, maar 75% van de -25 jarigen in Guinee is werkloos. Daarnaast leeft meer dan 55 procent van de bevolking in armoede. Door een job te hebben -en dus een inkomen- kan men zich uit de armoede werken. Maar daar wringt het schoentje: het is uiterst moeilijk voor jongeren om een job te vinden. “Amper een derde van de jongeren kan lezen en schrijven”, vertelt René Millimouno, landendirecteur van Trias Guinee, die eraan toevoegt dat ook een diploma geen garantie biedt op een job. “Jongeren komen niet of nauwelijks aan de bak op de arbeidsmarkt. Voor vrouwen is de toestand nog schrijnender: 85 procent van de afgestudeerde meisjes vindt geen werk.”


Een technisch beroep leren of een kleine onderneming opzetten zijn de beste mogelijkheden om toch een soort inkomen te verdienen. Daar wil Trias bij helpen, met de (financiële) steun van YOUCA. De bedoeling van het project is de werkloosheid onder jongeren te verminderen en jongeren te stimuleren om te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door vormingen aan te bieden zoals bedrijfsbeheer aan startende ondernemers.

75% van de -25 jarigen in Guinee is werkloos

Trias werkt hiervoor samen met Jeunes Solidaires, een platform van 800 jongeren tussen de 15 en 35 jaar. “Dit is een veelbelovende organisatie, die we graag helpen uitbouwen”, legt René Millimouno uit. “Samen met de jongeren sleutelen we aan de transparantie en het goede bestuur van Jeunes Solidaires. Daarnaast zorgen we voor opleidingen en startende ondernemers krijgen bedrijfsbegeleiding. Trias Guinee biedt de jongeren ook leiderschapstrainingen aan. “Om de specifieke belangen van jongeren op de agenda te krijgen, is het belangrijk dat ze inspraak verwerven in boerenorganisaties en microkredietbanken. Dat is een belangrijke voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan de samenleving”, besluit de landendirecteur van Trias.

Lees alles over het project.