"Solidair samenwerken is dé oplossing voor sociale, culturele, politieke of economische problemen"

"Ik kan het nog niet geloven, maar nu runnen wijzelf een ngo met een comité van een tiental jonge mensen tussen de 19 en 25 jaar! Veel daarvan is te danken aan deze speciale ervaring via YOUCA, alsof het brandstof geeft voor een verdere ontpopping.” Dat vertelt Thamires van het Braziliëproject waar het geld van de YOUCA Action Day in 2016 naartoe ging. We kijken eens naar de laatste ontwikkelingen.

Het project in Brazilië is nog altijd goed op gang. In een jaar tijd konden ze met het project maar liefst 102 kinderen mee van het onderwijs laten genieten die anders uit de boot vielen. Niet alleen betekent hun scholing een katalysator voor persoonlijke verandering, ook de ouders worden erbij betrokken. Zij krijgen bijvoorbeeld steun van een sociaal assistent en krijgen beroepscursussen aangeboden. Zo worden zij ook onttrokken aan de vicieuze cirkel van semi-slavernij zoals het werken bij de vuilnisrecyclage.

Daarnaast zijn er ook 135 jongeren die mee konden doen aan een opleidingsprogramma waarbij ze technische cursussen met sport krijgen gecombineerd. Bovenop de cursussen wordt via werkgroepen permanent gewerkt met de jongeren aan bewustwording van hun rechten, alsook relatieopvoeding en preventie van druggebruik en soa’s.

JEUGDBELEID
Naast de vormingen willen de jongeren via het project ook hun stempel op het beleid drukken. "Zo hebben we bijvoorbeeld een debat over jongerenrechten georganiseerd in de hoofdstad Brasília, in samenwerking met de Belgische ambassade en de ngo’s KIYO en TRIAS. We brachten daarbij in september 2018 maar liefst 35 EU-ambassadeurs en Braziliaanse autoriteiten bijeen om over onze rechten en het jeugdbeleid in gesprek te gaan. Solidair samenwerken is volgens mij dé oplossing is voor vele problemen, of het nu sociaal, cultureel, politiek of economisch is. Daarnaast maakten we een film en een publicatie, om onze beweging van rechtenbewustzijn onder meerdere jongeren te kunnen verspreiden”, vertelt Jorge, een van de jongeren.

De jongeren die al vormingen hebben gevolgd staan ook klaar hun ervaring met anderen te delen: "Verschillende jongeren geven voordrachten en leiden debatgroepen voor jonge leiders van andere gemeenten, steden en jeugdraden in de ganse deelstaat Rio. Met deze stapsgewijze overdracht van ervaringen bereikte het project in een jaar tijd een totaal van 125 meisjes en jongens tussen 14 en 25 jaar in de grootstad Rio. Op deelstatelijk niveau werden bovendien nog 280 jongeren extra bereikt, via voordrachten in diverse gemeenten van het binnenland", aldus een rapport van KIYO.