Salvadoraanse jeugd neemt het heft in eigen handen

"Vroeger was ik een erg verlegen persoon, nu leid ik 45 mensen in een coöperatieve." Dat vertelt Will Márquez, een van de 40 jongeren die cursussen volgden aan de leiderschapsschool van Trias in El Salvador. Daar ging het geld van de YOUCA Action Day in 2017 onder andere naartoe.

40 jongeren namen ondertussen al deel aan de leiderschapsschool. Daar kregen ze cursussen als bedrijfsmanagement, financiële duurzaamheid en communicatie en leerden ze hun rol als jongeren in de samenleving kennen. Jongeren die deelnamen aan de leiderschapsschool nemen nu ook actief deel aan maatschappelijke debatten, zoals bijvoorbeeld tijdens de tweede Latijns-Amerikaanse en Caribische Bijeenkomst van Jongeren in de Eerlijke Handel. YOUCA ambassadeurs binnen het project hadden een voortrekkersrol: ze spoorden andere jongeren aan om actief deel te nemen aan de School, om deel te nemen aan alle activiteiten, om mee na te denken over de inhoud ervan,…

VAN KOFFIEPRODUCENT NAAR BEDRIJFSLEIDER
Will Márquez was een van die jongeren die meedeed aan de leiderschapsschool. Hij ontpopte zich van koffieproducent tot bedrijfsleider. "Vandaag leid ik 45 mensen in een coöperatieve en zit ik in de bestuursraad. Voor mij was de leiderschapstraining belangrijk om mij op werkgebied verder te ontplooien. Het is belangrijk dat jonge mensen deel uitmaken van de coöperatieve als lid en ook kennis kunnen maken met ondernemen. Op die manier kunnen we bedrijven oprichten en jobs creëren."

Daarnaast moest het project de deelname van jongeren in organisaties verhogen. Hierbij zijn 195 jongeren gekoppeld aan organisaties die getraind zijn in organisatie-ontwikkeling. De workshops die ze kregen varieerden van strategisch plannen tot contextanalyse. 
Ook werd er gewerkt aan een verbetering van de integratie van jongeren in verschillende organisaties. 119 leiders kregen training en opleiding waarin ze leerden wat het betekent om te werken met verschillende generaties, en hoe jongeren gediscrimineerd worden. Ook integreerden de drie lokale partnerorganisaties van Trias generatiestrategieën en integratietrajecten voor jongeren.