Circus en traditionele dans: ontdek onze lokale partners voor 2020

"Het is belangrijk om naar de stem van jongeren te luisteren, maar er komt alsmaar meer druk op jongerenparticipatie", dat vertelt Michiel De Baere van KIYO, een organisatie die inzet op het versterken van jongeren. Volgend jaar financiert YOUCA een project van hen dat verdeeld is in Brazilië en de Filipijnen én een link heeft met België. We stellen even hun lokale partners voor.

Voor een sterk jongerenproject, heb je sterke partners nodig. KIYO werkt daarom in Brazilië samen met SER: Se Essa Rua Fosse Minha, letterlijk vertaald 'Als dit mijn straat was'. In de Filipijnen vonden ze hun gading bij CYC oftewel Cordilleran Youth Center. Beide organisaties willen jongerenparticipatie versterken om zo meer #impACT te hebben in de maatschappij. 

Zolang er kunst is, is er hoop om hierdoor iets te veranderen

Jô Ventura

CIRCUS
Michiel De Baere (KIYO): “Zowel in Brazilië als in de Filipijnen wordt de bevolking geconfronteerd met een enorm repressieve aanpak vanwege de regering. Kinderen en jongeren zijn hier het grootste slachtoffer van: zo worden ze bijvoorbeeld ingeschakeld in de war on drugs en in beide landen wil de overheid de minimumleeftijd om kinderen op te sluiten verlagen naar 12 jaar. In zo een moeilijke context is het belangrijk dat er naar jongeren hun stem wordt geluisterd, maar wat we zien is dat er alsmaar meer druk komt op de participatie van jongeren.” Om jongeren hun stem te versterken werkten de twee lokale organisaties een creatief aanbod voor jongeren uit. Zo kunnen jongeren bij SER door een circuswerking meer over hun rechten te weten komen en leren ze belangrijke vaardigheden zoals zelfexpressie. Ze debatteren over maatschappelijke thema’s als discriminatie en brengen vervolgens deze boodschap op een artistieke manier tot uiting naar het grote publiek toe. "We willen binnen SER onze artistieke vaardigheden echt overbrengen naar jongeren die in uitdagende situaties leven", vertelt São Joã De Meriti van SER. Waarom ze precies voor die vorm kiezen? "Zolang er kunst is, is er hoop om er iets door te veranderen", aldus Jô Ventura van SER.

In de Filipijnen heeft de organisatie een cultuurwerking waarbij jongeren hun inheemse cultuur in de kijker zetten door middel van dans- en theatervoorstellingen en daarbij het publiek bewustmaken van hun rechten. Bij beide partnerorganisaties is er ook een scholenwerking en doen ze aan beleidsbeïnvloeding.

BELGIË
Beide lokale organisaties hebben contact met elkaar én met jongeren in Belgie. De Baere: “Zowel de Afro-Braziliaanse jongeren van SER als de inheemse jongeren van partner CYC worden geconfronteerd met een hoge graad van discriminatie en willen hier iets aan veranderen. Bovendien is dit een problematiek waar ook veel jongeren in België mee in aanraking komen. Gezien de gelijkaardige uitdagingen voor jongeren over de hele wereld hebben we besloten om in éénzelfde project op meerdere landen te focussen en de jongeren ook actief te laten uitwisselen met elkaar door middel van een online platform.”