STAGE - jongerenparticipatie en/of scholenwerking bij YOUCA (m/v/x)

YOUCA, Youth for Change and Action (vroeger gekend als Zuiddag) is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door hen bewust te maken van maatschappelijke thema’s en hen te ondersteunen in hun engagement.

Jaarlijks organiseren we de YOUCA Action Day. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren engageren zich om die dag aan de slag te gaan voor een bedrijf, organisatie, overheid of particulier. Het loon dat ze daarmee verdienen gaat naar jongerenprojecten wereldwijd, in samenwerking met NGO’s en 4e pijler-organisaties. Doorheen het jaar organiseren we andere vormingsactiviteiten en acties voor en door jongeren.

YOUCA trekt jongerenparticipatie door in de hele werking. Jongeren selecteren welke projecten financiële steun zullen krijgen, verdiepen zich in de uitdaging van het jaar, zetten acties op om deze uitdaging te doen leven, gaan op inleefreis naar het project en ontvangen 12 jongeren in België, geven presentaties in deelnemende scholen, overtuigen bedrijven om deel te nemen... Jongeren zijn er op alle niveaus, zij zetelen in het Bestuur en de Algemene Vergadering.

Jouw rol bij YOUCA?

Wij bieden een stageplaats binnen de jongerenparticipatie en/of de scholenwerking aan. Interesseert deze vacature jou? Neem dan zeker contact op en dan kijken we samen hoe we er een fantastische en leerrijke stage van kunnen maken.

De participatieve jongerenwerking van YOUCA:

De jongerenwerking is er voor jongeren die in hun vrije tijd willen werken aan de missie van YOUCA: een duurzame en rechtvaardige samenleving wereldwijd. De jongerenwerking van YOUCA loopt het hele jaar en focust op engagement, actie ondernemen en een rol opnemen binnen de organisatie. Voor hen en samen met hen organiseren we weekends, workshops, … waar ze vorming volgen, brainstormen en acties bedenken. Jij kan, samen met de verantwoordelijke van de jongerenparticipatie, volgende taken opnemen:

 • Bedenken, plannen en organiseren van de activiteiten van de jongerenwerking en ze inhoudelijk en methodisch uitwerken. Hierbij verwerk je de ideeën die jongeren zelf aanbrengen.
 • Begeleiden van de jongerenactiviteiten, vaak samen met jonge vrijwilligers die jij coacht.
 • Faciliteren en coachen van jongeren om zelf initiatief en acties te ondernemen.
 • Jongeren wegwijs maken in de werking van YOUCA zodat ze met hun talent en interesse aan de slag kunnen, doorstromen in de organisatie en groeien in hun engagement.
 • Zorgen voor de correcte administratieve en logistieke opvolging van alle activiteiten.
 • Je collega’s tips geven in het participatief werken met jongeren binnen hun job.
 • Samenwerkingen zoeken met andere organisaties en bedrijven om hieraan te werken.

De scholenwerking van YOUCA:

De scholenwerking gaat over de organisatie en omkadering van de YOUCA Action Day op schoolniveau. Denk aan het uitwerken en geven van presentaties en workshops op scholen, het begeleiden van YOUCA-jongeren die op scholen langsgaan en het uitwerken van educatief en ander materiaal waarmee leerkrachten aan de slag kunnen. Daarnaast werken we samen met het luik jongerenparticipatie aan de organisatie van de activiteiten voor leerlingen (VIP-dag, Kick-off, …). Jij kan, samen met de verantwoordelijke scholenwerking, de volgende taken opnemen:

 • In samenwerking met jongeren presentaties bedenken, uitwerken en geven rond het jaarthema.
 • In samenwerking met jongeren workshops bedenken, uitwerken en geven rond het jaarthema.
 • Trainen en begeleiden van YOUCA-jongeren die deze presentaties en workshop op scholen geven.
 • Uitwerken van (educatief) materiaal waar YOUCA-leerkrachten mee aan de slag gaan in de klas.
 • Zorgen voor de correcte administratieve en logistieke opvolging van schoolactiviteiten.
 • Samenwerkingen zoeken met andere organisaties en bedrijven om hieraan te werken

Checklist voor de geschikte kandidaat

 • Je hebt voeling met jongeren. Je past je aan aan de noden van de jonge vrijwilligers en waardeert hen.
 • Je bent creatief en durft innoverend werken. Je krijgt energie van het bedenken van nieuwe projecten, samen met jongeren.
 • Je gelooft in de kracht van jongeren wereldwijd en vertrekt vanuit de eigenheid van elk individu. Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren van diverse achtergronden.
 • Je maakt snel contact met jongeren en weet de juiste kanalen te gebruiken.
 • Maatschappelijk engagement zit in je bloed en je kan dat ook aanwakkeren bij jongeren.
 • Je bent positief en enthousiast, met een zotte kwinkslag.
 • Je kan en durft je uitdrukken in andere talen (Frans, Engels, …).
 • Je kan flexibel omgaan met ad hoc taken.
 • Jij én je naasten vinden het prima dat je af en toe ’s avonds en in het weekend werkt, op momenten dat jongeren vrije tijd hebben.

Check? YOUCA biedt jou…

 • Een stage met veel autonomie en ruimte voor initiatief in een unieke, dynamische organisatie
 • Samenwerken met een enthousiast team van vier collega’s en een hele groep geëngageerde jongeren

YOUCA ijvert voor een rechtvaardige samenleving wereldwijd. Wij selecteren kandidaten dan ook op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden – ongeacht gender, herkomst, nationaliteit of handicap.

Contact

Neem een kijkje op onze sociale media en www.youca.be. Met vragen kan je terecht bij verantwoordelijke scholenparticipatie Anke Steenwegen (anke@youca.be, 0472 27 68 90).

Selectieprocedure

Wil je graag een stage doen bij ons? Stuur een mailtje naar loes@youca.be en anke@youca.be met een korte motivatie en je CV. We nodigen geschikte kandidaten uit voor een verkennend gesprek.