Veel leerlingen zijn diep geraakt door de recente gebeurtenissen in Israël en Palestina, die sinds 7 oktober de krantenkoppen domineren en onze sociale media overspoelen. In de zomer van 2014 ontwikkelde YOUCA samen met Broederlijk Delen dit lessenpakket, net toen het tot een escalatie van geweld kwam in Israël en de Palestijnse gebieden. Vandaag – in 2023 – blijft het lessenpakket en het thema van 2014 ‘recht op jong’ bijzonder actueel. Er werden al duizenden doden geteld, met ook veel minderjarigen als slachtoffer. Jongeren zien dat hun rechten dagelijks geschonden worden. In de Gazastrook is de situatie bijzonder alarmerend. Met geen toegang tot drinkbaar water, voedsel, medicijnen en elektriciteit, en humanitaire hulp die geen toegang krijgt tot Gaza, dreigt een ongeziene humanitaire crisis, waar voornamelijk de burgerbevolking – die voor de helft bestaat uit kinderen en jongeren – slachtoffer van worden.

Jongeren kwamen bij YOUCA aankloppen voor extra informatie. De vraag naar meer informatie en kadering groeit. Als antwoord biedt YOUCA een webpagina, waar we informatie over het conflict verzamelen voor jongeren, en maakten we een update van het educatief pakket van onze campagne van 2014 dat draaide rond het thema recht op jong in Israël en Palestina.

Ook in België zien we dat geweldloos communiceren rond dit thema een uitdaging vormt. Bovendien worden jongeren geconfronteerd met foute en/of eenzijdige informatie. Het is moeilijk om in die stroom de essentie te halen en het grotere kader
te behouden. We hopen dat deze lessenmap ook in jouw klas een positieve dialoog kan losmaken en stereotypen kan doorbreken. We beseffen dat de thematiek zwaar beladen kan zijn, maar hebben met Broederlijk Delen en YOUCA de lessen zo genuanceerd
mogelijk opgebouwd met als basisprincipe het internationaal recht. Met deze lessenreeks willen we leerlingen in België laten stilstaan bij het lot van hun leeftijdsgenoten in Israël en Palestina. Onze voornaamste doelstelling is leerlingen genuanceerd over het Israëlisch-Palestijns conflict te laten nadenken, zodat ze de actualiteit kunnen kaderen.