2022 - Duurzame voeding

Op 20 oktober 2022 engageren meer dan 15.000 jongeren zich om één dag te gaan werken. Het loon dat ze die dag verdienen, 55 euro, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Maak alvast kennis met onze campagnepartner: Rikolto, een organisatie die samen met jongeren op zoek gaat naar hoe we onze groeiende wereldbevolking duurzaam kunnen voeden.


De uitdaging

Het klimaat is één van de grootste uitdagingen voor de mensheid. Terwijl wij bijna met onze voeten in het water staan, worstelen mensen wereldwijd met de harde gevolgen van de klimaatverandering. Zo ervaren mensen uit het Globale Zuiden al jarenlang de verwoestende kracht van klimaatverandering. Oogsten mislukken door extreme droogte, terwijl bosbranden of juist grote overstromingen mensen uit hun huizen verdrijven. Miljoenen mensen worden er in hun bestaan bedreigd, terwijl zij net het minst aan de klimaatcrisis hebben bijgedragen. Geld en middelen om zich te kunnen weren tegen extreem weer en mislukte oogsten hebben ze meestal niet tot hun beschikking.

Het voedsel op ons bord is tot 37% verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen en speelt een belangrijke rol in de weg naar een duurzamere omgang met onze planeet. Grote voedselbedrijven moeten duurzaamheid boven winst kiezen als we toekomstige generaties van gezond, kwaliteitsvol en duurzaam eten willen voorzien. Om positieve veranderingen te bereiken, geloven we samen met Rikolto in de kracht en het enorme potentieel van jongeren. Wereldwijd is 42% van de bevolking jonger dan 25 jaar; dat aantal ligt zelfs nog hoger in Burkina Faso, Oeganda en Ecuador. Landbouw biedt deze jongeren de kans op een goed inkomen en om een cruciale schakel te worden in de klimaattransitie. Maar zij komen op sociaaleconomisch vlak heel wat uitdagingen tegen, zoals werkloosheid, armoede en gebrek aan scholing.

Overal ter wereld staan jongeren te trappelen om met hun idee de manier waarop we aan landbouw doen om te gooien. Jongeren met nieuwe ideeën en methodes die voedselproductie van onderuit kunnen veranderen en duurzaam maken.

Wij willen samen met Rikolto zorgen dat jongeren dat potentieel kunnen grijpen, en zelf deel kunnen zijn van de wereldwijde uitdaging die we vandaag tegemoet gaan: het klimaat.

Aanpak

Om jongeren en hun ideeën een eerlijke kans te geven, leidt Rikolto jongeren in het globale zuiden op tot landbouwondernemers. Zij worden lokale boeren en ondernemers die met innovatieve oplossingen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Rikolto bouwt samen met lokale partnerorganisaties Generation Food Incubators in steden over de hele wereld. Jongeren die dromen van een eigen voedingsonderneming of die al een kleine onderneming aan het uitbouwen zijn, worden samengebracht met experts en succesvolle bedrijven en ondernemers. Zij creëren een stimulerende omgeving om sociale vaardigheden te ontwikkelen (leiderschap, samenwerking,…), begeleiden hen inhoudelijk en ook bij het uitbouwen van een succesvolle onderneming. De eerste incubator ging door in Leuven en was een enorm succes. Op die manier zorgen de food incubators ervoor dat jongeren een vast inkomen hebben en met hun duurzame ondernemingen kunnen bijdragen in de strijd tegen de klimaatsverandering. Vandaag is dit idee al realiteit in 30 steden verspreid over alle werelddelen. Evenveel jongens als meisjes worden in het programma betrokken om zo ook op vlak van gendergelijkheid een impact te maken.

Hoe?

Een tweedaagse hackaton waarin nieuwe ideeën worden geuit, besproken en verder ontwikkeld. Tijdens een hackaton is het de bedoeling dat de deelnemers zo snel mogelijk van een idee naar een werkend concept evolueren.

Een trainingsprogramma van zes maanden met bedrijfsbezoeken, masterclasses door experts en lessen in business management.

Een jaar incubatie waarbij Rikolto hen steunt om klanten te vinden, ervaringscoaches hen de nodige vaardigheden leren en de 15 beste businessplannen funding krijgen.

#FeedTheFuture

Jongeren in het Globale Zuiden, die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, krijgen wel het meest te maken met de extreme weersomstandigheden die hierdoor ontstaan. Daarom willen we NU ingrijpen. Voor het klimaat. Voor de toekomst. Door jongeren in Ouagadougou (Burkina Faso), Mbale (Oeganda) en Quito (Ecuador) te ondersteunen om hun duurzame onderneming succesvol uit te bouwen. #FeedTheFuture: met duurzaam voedsel, voeden we samen de toekomst!

Duurzaamheidsprojecten in België

Een deel van de opbrengst van de YOUCA Action Day gaat eveneens naar enkele kleine Belgische projecten. We deden beroep op onze YOUCA-jongeren voor de selectie en ze wikten, wogen en kozen! Op onze VIP-dag werd de knoop doorgehakt en kregen drie duurzame jongerenprojecten van hen een budget om hun activiteiten verder te ontplooien. We stellen ze graag even voor:


CHanGE/WeDecolonizeVUB (door UCOS)

Terwijl CHanGE werkt rond gendergelijkheid en seksuele gezondheid, geeft WeDecolonizeVUB studenten aan de Brusselse universiteit de middelen om de dominante Westerse blik de doorbreken. Beide projecten van het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking slaan de handen in elkaar om te werken rond duurzame voeding. Voor veel mensen betekent voeding connectie, een deel van hun identiteit. ChanGE/DecolonizeVUB onderzoeken samen hoe dit aspect te rijmen valt met duurzaamheid.


Le Champ des Possibles (door Le Champ du Chaudron)

Le Champ du Chaudron uit Anderlecht gooit met het budget van YOUCA haar veld open. Als één van de weinige ecoboerderijen in de grootstedelijke Brusselse context, wordt de organisatie druk bevraagd door andere (jongeren)organisaties om van haar veld en know how gebruik te maken. Met Le Champ des Possibles wil Le Champ du Chaudron haar veld open gooien naar die organisaties én de buurt, met een speciale aandacht voor de noden van meer kwetsbare en ondergerepresenteerde groepen.


De Moes-Garden (door Freinetschool De Speelplaneet)

Freinetschool De Speelplaneet uit Gijzegem gaat aan de slag om hun buurt-moestuin te upgraden. Nieuwe bakken, zaden, een betere buurtwinkel... Kinderen krijgen meer mogelijkheden om te tuinieren en de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor de buurt wordt verbeterd.