2014 - De helende kracht van theater

Broederlijk Delen en Theatre Day Productions werken aan een droom: elke jongere minstens één dag de kans geven kennis te maken met theater. Maar waarom nu precies theater? Omdat de kracht van theater niet te onderschatten valt. Het is bij uitstek het instrument om jongeren de kans te geven traumatische gebeurtenissen te verwerken, en zich opnieuw te kunnen ontspannen. TDP wil met en voor Gaza-jongeren een veilige ruimte creëren, waar jongeren zich vrij leren uitdrukken, ontwikkelen en waar ze opnieuw hoop kunnen vinden voor de toekomst.

Algemene context van het project

Er wonen 4 miljoen mensen in de bezette Palestijnse gebieden. Meer dan de helft daarvan is jonger dan 24. De situatie voor jongeren in Gaza is in de afgelopen jaren ronduit zorgwekkend geworden. Het aanhoudende conflict tussen Israël en Palestina zet de positie van jongeren onder druk. Hun basisrechten worden dagelijks geschonden en hun stem wordt onvoldoende gehoord en gewaardeerd. Veel jongeren voelen zich gefrustreerd en vinden geen manieren om zich uit te drukken en te ontspannen. Broederlijk Delen en Theatre Day Productions (TDP) wil aan deze noden tegemoet komen.

Partners

  • Broederlijk Delen: streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor hen de oplossing.
  • Theatre Day Productions (TDP): wil dat drama, theater en creatieve activiteiten een vast onderdeel zijn in het leven van Palestijnse jongeren. Zo kunnen ze hun eigen stem vinden, hun eigen identiteit ontwikkelen, hun talenten en vaardigheden ontdekken. Met het stimuleren van deze activiteiten beoogt TDP een basis te leggen voor een vredige ontwikkeling van Palestina, met respect voor rechten van kinderen, jongeren en hun organisaties. Dit doet TDP door samen te werken met het officiële onderwijssysteem en lokale organisaties die met en voor kinderen en jongeren werken.

Doelstellingen

1. Verwerken van hetgene gebeurd is en ruimte geven om te ontspannen

Werken aan een verbeterde toegang tot kwalitatief theater voor Palestijnse jongeren (m/v) door theatervoorstellingen aan te bieden aan jongeren in gemarginaliseerde en moeilijk bereikbare wijken van Palestina. Zo jongeren de kans te geven even opnieuw te kunnen ontspannen.

2. Participatie en de ontwikkeling van vaardigheden

Meer jongeren in gemarginaliseerde gebieden in Palestina zijn opgeleid in theater en expressie. Theater en expressie zijn hierbij een middel om traumatische gebeurtenissen te verwerken, zich uit te drukken en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

3. Creatie en oprichten van een eigen project

Jongeren worden door het project zelfstandig en worden versterkt in hun ondernemerschap. Het oprichten van een eigen, zelfstandige satelliet voor theater trainingen en productie in Gaza tegen het einde van het programma is een uiteindelijk doel.