2010 - Healthy Food, Healthy Living

Het project

In 2010 werkten we samen met de Belgische NGO Rikolto (voormalig Vredeseilanden) aan het project 'Healthy Food, Healthy Living'. Het richtte zich op duurzame voeding en gezond consumeren in Indonesië, met specifieke aandacht voor jongeren op Java en Bali.

Het project wilde jonge Indonesiërs bewust maken van de gevaren van niet-biologische voeding, met activiteiten zoals een schoolradio, een studiecentrum voor gezonde voeding, en een jongerenwerking die educatieve activiteiten organiseerde en contacten legde tussen stadsjongeren en plattelandsboeren. Het doel was lokale verandering te bevorderen in de manier waarop voedsel wordt geteeld, geconsumeerd en gewaardeerd.