2006 & 2007 - Nieuwe toekomstperspectieven

De opbrengst werd in 2006 en 2007 geschonken aan de Braziliaanse ngo Diaconia om de projectwerking met kinderen en jongeren in Recife en Fortaleza te ondersteunen en daardoor een betere ontwikkeling, levenskwaliteit en toekomstperspectief te garanderen.

  • Pedagogisch materiaal

Ongeveer 50% van de inkomsten is gebruikt voor de aankoop van pedagogisch materiaal ter ondersteuning van de activiteiten van de jongerengroepen (creatief omgaan met literatuur, theater, muziek, percussie, capoeira, dans, sport en communicatie) voor 500 kinderen en adolescenten in vier wijkprojecten van Fortaleza en Recife en dit voor de periode maart 2007 tot februari 2008. Niet alleen de projecten zelf maar ook de buurtscholen en crèches waar de Braziliaanse jongeren vormingsactiviteiten opzetten genieten van deze ondersteuning. De ondersteuning gaat specifiek naar de ondersteuning van die verschillende jongerengroepen om zich te organiseren.

  • Centrum voor Jongeren en Communicatie (CCJ)

Een groot deel van de inkomsten is geïnvesteerd in het pas opgerichte CCJ in Recife. Het centrum ontstond uit de nood van jongeren om zich te organiseren en veranderingen te creëren in hun maatschappij. Het CCJ focust vooral op vorming in communicatie en de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het wil nieuwe vooruitzichten en veranderingen brengen in het leven van de jongeren, hun families en de arme volkswijken (favela’s) waarin ze wonen. Het geld werdt ook hier gebruikt voor de aankoop van pedagogisch materiaal voor de vormingsmomenten waaraan 25 jongeren, uit 4 wijken in Recife, gedurende een jaar deelnemen. Vooraf hebben we wel het centrum samen ingericht en de planning gemaakt. Het is trouwens een centrum voor en door jongeren.

De vormingen bestonden uit het maken van een wijkkrant en opleiding burgerschap om daarna te kiezen voor ofwel video, fotografie of webdesign. Meestal zijn deze opleidingen te duur voor jongeren uit arme volkswijken ( goed onderwijs is duur in Brazilië). Men gebruikt communicatiemiddelen om zaken aan te kaarten en te veranderen. Enkele jongeren die vorig jaar de opleiding genoten, hebben een productiegroep opgestart. Er is alvast vraag genoeg.

  • Deelname aan discussiefora ter verbetering van de rechten van kinderen en adolescenten in Recife en Fortaleza.

  • Digitale aansluiting

Ongeveer 1500 euro is gebruikt voor acties van digitale aansluiting van het wijkproject Crescendo no Morro in Recife. Hiermee kunnen 3 monitoren van het telecentro hun kennis doorgeven aan de bewoners van de wijk waarvoor het telecentro opesteld is.

  • Educatieve uitwisselingen

Een deel van de inkomsten werd gebruikt om educatieve uitwisselingen waar te kunnen maken.