2012 - Venezuela

De opbrengst van Zuiddag 2012 ging naar een jongerenproject rond kwaliteitsonderwijs in de sloppenwijken van Caracas (Venezuela). De Belgische vzw Bello Belgo wil Venezolaanse jongeren helpen leiders te worden waar dat het meest nodig is: in de sloppenwijken waar ze wonen.

In de sloppenwijken van Caracas zijn de meeste mensen arm, vaak werkloos en komen ze vaak in aanraking met criminaliteit. De negatieve omgeving waarin de ‘slum kids’ (jongeren uit de sloppenwijken) opgroeien ontneemt hen de kans tot zelfontplooiing, hoger onderwijs en een veelbelovende job. Velen geraken in een vicieuze cirkel, die ervoor zorgt dat ze zelf bijdragen tot de armoede en criminaliteit, een triestige realiteit.

Bello Belgo en hun Venezolaanse partner Embajadores Comunitarios willen deze vicieuze cirkel doorbreken door de jongeren een positief perspectief te bieden op hun toekomst. Hoe? Door hen te leren argumenteren, debatteren en probleemoplossend denken. Zo ontwikkelen ze een alternatief voor geweld en criminaliteit. Ze leren zelfredzaam te zijn.

Jongeren leren de nodige persoonlijke, emotionele en intellectuele vaardigheden waarmee ze sterker in het leven kunnen staan. Ze leren praten in plaats van vechten. Ze leren hun samenwerking te richten op een betere toekomst in hun eigen wijk door oplossingen te bedenken voor concrete knelpunten in de sloppenwijk, zoals afval, gebrek aan zinvolle vrijetijdsbesteding, tienerzwangerschappen, ... Bovendien krijgen ze de kans om hogere studies aan te vangen zodat ze uitzicht krijgen op een professionele carrière. Ze krijgen zo de nodige vorming om zelf leiders te worden in hun omgeving, en deze een betere plaats te maken voor iedereen.