YOUCA zoekt Noordprojecten

YOUCA ondersteunt met de opbrengst van YOUCA Action Day projecten die kansen creëren voor jongeren. In 2018 gaat het grootste deel naar het jongerenproject van Plan International België in Ecuador rond het thema gender. Daarnaast steunen we nog enkele organisaties/projecten die in Vlaanderen en Brussel rond gendergelijkheid.

We ondersteunen projecten die bij ons op dezelfde uitdaging focussen: jongeren verenigen en ondersteunen om kansen te grijpen, en gendergelijkheid.

Onze jongeren formuleerden 5 voorwaarden waaraan het project moet voldoen:

  1. Vertrouwen en respect
  2. Emotionele, educatieve en/of financiële ondersteuning
  3. Verantwoordelijkheid en inspraak
  4. Groepsgevoel en ontmoeting
  5. Veiligheid en zekerheid

Wil je een nieuw project op poten zetten of een bestaande werking verderzetten? Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie van YOUCA en kan je een project indienen voor een bedrag van € 1.000 tot 5.000 om te besteden in 2019. Lees het volledige kandidaatsdossier hier.

Dien je project in via het eenvoudige online kandidaatsformulier voor vrijdag 15 juni 2018. Een jongerencommissie leest alle ingediende projecten na en bekijkt of ze voldoen aan de voorwaarden. Deze jongeren maken een preselectie van de ingediende projecten en laten jullie op 9 juli 2018 weten of jouw project doorgaat naar de volgende ronde.