YOUCA zkt. projecten in België

YOUCA ondersteunt met de opbrengst van de YOUCA Action Day projecten die kansen creëren voor jongeren. In 2019 gaat het grootste deel naar het jongerenproject van Trias in Guinee. We verdelen nog 10.000 euro onder organisaties/projecten in Vlaanderen en Brussel.

We ondersteunen projecten die in Vlaanderen/Brussel op dezelfde uitdagingen focussen, namelijk om jongeren te verenigen en te ondersteunen om kansen te grijpen en te durven ondernemen. #verBAASjezelf

Dit zijn de 5 voorwaarden waaraan het project moet voldoen;

1. #VERBAASjezelf: jongeren verbazen zichzelf

2. #verBAASjezelf: jongeren tonen leiderschap

3. Stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap bij jongeren

4. Stimuleren en ondersteunen van groepsgevoel en ontmoeting bij jongeren

5. Stimuleren van duurzaam handelen en denken bij jongeren

Wil je een nieuw project op poten zetten of een bestaande werking verder zetten? Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie van YOUCA en kan je een project indienen voor een bedrag van € 1.000 tot € 5.000 om te besteden in 2020. Lees het volledige kandidaatsdossier hier.

Dien je project in via het eenvoudige online kandidaatsformulier voor maandag 22 juli 2019. Een jongerencommissie leest alle ingediende projecten en bekijkt of ze voldoen aan de voorwaarden. Deze jongeren maken een preselectie van de ingediende projecten en laten jullie ten laatste op 19 augustus 2019 weten of jouw project doorgaat naar de volgende ronde.