W-Innovate: van brainstorm tot actie!

W-Innovate is een project van YOUCA en jeugddienst Globelink waarbij wij, jongeren, werken rond een bepaald thema. Dit jaar stond gender centraal. Samen met heel wat jongeren zijn we op weekend geweest om te brainstormen over drie acties.

De bedoeling was om een actie op het einde van het weekend reeds uit te voeren. Voor de twee andere acties kregen we nog twee maanden de tijd om deze volledig voor te bereiden en uit te voeren. De eerste, korte actie is heel goed verlopen. We gingen op straat met een foto van een jongere en vroegen de mensen om te raden wat deze persoon studeert of waar hij/zij werkt, welke hobby's de persoon heeft, enzovoort. De mensen op straat konden dus hun ongezouten mening geven over de personen in kwestie. Daarna kwam de persoon van de foto erbij om te vertellen hoe hij of zij echt is.

Sociale media
Met deze actie wilden we aantonen dat vooroordelen heel snel gemaakt worden en dat deze zeker niet altijd correct zijn. Soms ga je mensen op een andere manier behandelen omwille van die vooroordelen. Daarom vonden we het heel belangrijk om mensen hiervan bewust te maken. Bij de tweede actie was het de bedoeling om een filmpje te maken rond genderstereotypen om deze dan te verspreiden op sociale media. Helaas is deze actie niet kunnen doorgaan. De derde actie is gelukkig wel doorgegaan en was een groot succes.

Op het Martelarenplein in Leuven zochten we mensen die wilden meedoen aan een klein experimentje. Op het plein lagen twee doeken. Daarnaast hadden we ook een valies waarin heel wat spulletjes zaten zoals ballonnen, kaartjes, een opblaasbare bal, enzovoort. De mensen die deelnamen moesten de spullen in twee groepen verdelen en op de twee doeken leggen. Ze mochten zelf kiezen hoe ze het verdeelden: volgens kleur, vorm, grootte... Foute antwoorden bestaan niet. Na deze korte opdracht krijgen ze een beloning: een koekje. Vrouwen die deelnamen kregen echter geen koekje. Achteraf vragen we hun mening hierover. Hierop kwamen veel verschillende reacties. We vertelden hen dat dit principe nog steeds een actueel thema is. Op de werkvloer verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen, ook in België.

Sensibiliseren
Via deze korte opdracht probeerden we mensen te sensibiliseren rond deze problematiek. De actie werd ook gefilmd en verspreid op sociale media, zodat zoveel mogelijk mensen de boodschap te horen krijgen. W-Innovate is een geweldig project waarbij jongeren aangezet worden om actie te nemen rond maatschappelijke thema's. Hoewel een van de acties dit jaar niet is doorgegaan, zijn we heel tevreden met wat we bereikt hebben.

Luka, een van de deelnemende jongeren, heeft dit artikel geschreven.