Een interview met Mélodie Arts van KIYO

KIYO is een Belgische NGO die zit inzet voor youth empowerment, in België en in vijf andere landen.
YOUCA werkt dit jaar samen met KIYO voor hun projecten in Brazilië en de Filipijnen rond het thema shrinking space.

Interview door Yassin Ayachi, ambassadeur uit 2019

Wat vindt u van het project in Brazilië en de Filipijnen dit jaar?

Fantastisch, het is al de tweede keer dat we samenwerken met YOUCA rond een project in het buitenland.
We hebben het voor de eerste keer over verschillende landen gespreid: zowel in Brazilië, de Filipijnen als in België. Het is een project waarbij er gewerkt wordt rond jongeren empowerment en waarbij we hen de juiste tools geven om op te komen voor hun rechten. Via een schoolproject, waarbij ze via een virtueel platform parallel een traject volgen, komen ze tot effectieve acties in hun lokale setting.

YOUCA is een organisatie voor en door jongeren, wat vindt u daarvan?

Voor en door jongeren is ook zeer essentieel bij KIYO. We zijn zelf volledig in die richting aan het evolueren. Eerst werkten we rond kinderen- en jongerenrechten. Sinds vorig jaar focussen we ons voornamelijk op jongerenrechten. 
Wij vinden net het voor én door jongeren, dus jongeren echt laten participeren, cruciaal. Vandaar dat we ook in elk land in de toekomst een jongerenorganisatie willen steunen, die op dat vlak gelijkaardig is aan YOUCA.
In veel landen is het geen evidentie om jongeren aan het roer te zetten van zo’n organisatie.

Wat is er zo belangrijk aan de samenwerking tussen KIYO en YOUCA?

Solidariteit van jongeren naar andere jongeren toe is zeer belangrijk en niet overal aanwezig. Het is fantastisch dat YOUCA daar zo hard op inzet. Jullie verspreiden het verhaal als jongeren aan andere jongeren. Dat is een krachtige boodschap. 

Zelf vind ik het super dat we elk jaar een inleefreis organiseren naar het projectland en dat de ambassadeurs van de projectlanden ook naar België komen. Wat vindt u daarvan?

Dat is super, daarom hebben we een extra dimensie aan het programma van YOUCA toegevoegd en samengewerkt met twee landen. We vonden één land net iets te beperkt.
Bij ons gaat het over actieve global citizens. Elke jongere bewoont deze planeet en is geconnecteerd met andere jongeren. Ze hebben vaak veel meer zaken gemeen met jongeren in een ander land dan ze zelf doorhebben.
Door ze met elkaar in verbinding te brengen kunnen ze samen een leerproces doormaken en oplossingen bedenken.

Kan je mij meer vertellen over het thema shrinking space?

Het is heel jammer dat jongeren niet als volwaardige projectpartners worden gehoord.
In Brazilië en de Filipijnen is het geen evidentie dat jongeren actief participeren in de maatschappij.
Ze worden verwacht zeer verantwoordelijke burgers te zijn, maar er wordt niet zozeer naar hen geluisterd. Er wordt nog te veel op hen neergekeken.
We geloven 100% in het potentieel van jongeren en dat willen we ook echt uitdragen in de samenwerking met YOUCA in verschillende landen.

Wat wil je voor YOUCA in de komende 15 jaar?

Ik denk dat jullie al veel gerealiseerd hebben, dat is fantastisch. Ik denk dat jullie mondiaal nog een grotere rol kunnen spelen.
De organisatie in België levert fantastisch werk. Waarom geen gelijkaardige YOUCA oprichten in andere landen?
Na het project van KIYO in 2016 in Brazilië, is er een YOUCA Brazilië ontstaan. Zij willen ook graag een YOUCA Action Day organiseren. Zij spiegelen zich echt aan YOUCA in België. De stem van jongeren is zo waardevol.
Er kunnen krachtige oplossingen komen als we blijvend kunnen communiceren met jongeren uit andere landen.