Al stilgestaan bij de kansen die jij wel kreeg?

Om de problematiek in El Salvador beter te kunnen begrijpen, was het onvermijdelijk om een dag rond gender te werken. Ook bij ons in België is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen. In El Salvador is genderongelijkheid diep geworteld. Machismo en vrouwenonderdrukking is voor de bevolking hier alledaagse realiteit.

Voor Salvadoraanse jongeren is het leven niet gemakkelijk. Maar om hier een jonge vrouw te zijn is het al helemaal moeilijk. Net zoals ons hebben jongeren in El Salvador ook dromen maar obstakels verhinderen de weg.

Jongeren hebben hier te maken met armoede, criminaliteit, pestgedrag, werkloosheid en corruptie. Armoede is een eerste barrière die hun leven bepaalt. De armoedecijfers in bepaalde regio’s van El Salvador, zoals La Paz en Morazán liggen zelfs boven de 50%. Criminaliteit is een tweede obstakel dat het verwezenlijken van dromen bemoeilijkt. Bendes worden vaak gelinkt aan jeugddelinquentie waardoor jong zijn eerder een stigma is dan een recht. Daarnaast bepalen die bendes grote delen van het dagelijkse leven. De schrik voor bendes verhindert veel mensen in hun dagelijkse routine, het openbaar vervoer is vaak al een groot risico. Bussen kruisen verschillende territoria en lopen het gevaar overvallen te worden.

Ook pestgedrag is, net zoals bij ons, een probleem. Zowel verbaal als fysiek geweld komt voor. Een fenomeen dat wij echter niet kennen en dat we net ook even hebben vermeld, is het stigma dat volwassenen aan jongeren geven. Jong zijn betekent voor velen bendes. Daardoor worden hen ook kansen ontnomen. Werk vinden is daar één van. Veel jongeren krijgen niet de kans om te studeren en worden niet aangenomen omdat ze geen ervaring hebben.

Belangrijk om te begrijpen is dat deze obstakels hand in hand gaan. Ze werken niet afzonderlijkj, maar hand in hand om een vicieuze cirkel in stand te houden.

Het buitensporige geweld is een grote zorg voor de Salvadoraanse jeugd. De getuigenis van de Salvadoraanse ambassadeur Dalila heeft ons erg geraakt. Ze vertelde ons over haar vriendin die verliefd werd op een bendelid. Hij verbood haar het contact met familie en vrienden, waarop zij hun relatie beëindigde. Hij beschouwde haar nog steeds als zijn eigendom en terroriseerde haar leven. Met als gevolg dat zij geen andere uitweg meer zag dan te vluchten en alles achter te laten. Ook jongens zijn hier slachtoffer van: van hen wordt verwacht dat ze vanaf een bepaalde leeftijd toetreden tot een bende. Wie niet toetreedt, betaalt een hoge prijs.

Ook seks en tienerzwangerschappen zijn nog steeds een groot taboe. Dit zijn geen onderwerpen die hier op school besproken worden, het zou wel eens kunnen dat jongeren er dan alleen maar meer interesse in zouden gaan krijgen. Anticonceptie en abortus zijn helemaal not done!

Deze dag was een echt eyeopener voor ons allemaal. Het is belangrijk dat we bij deze problematiek stilstaan. We mogen dit niet minimaliseren. Het is niet normaal dat je niet kan dragen wat je wil, niet zonder risico je mening kan uiten en dat je als jonge vrouw niet de kansen krijgt die je als man zou krijgen.

Flo en Kaat.