10 tips voor een geslaagd personeelsbeleid

“Enkel voordelen voor vrouwen schaden je bedrijfscultuur.” Een straffe uitspraak, maar een gendervriendelijke bedrijfsomgeving is een topic waar zeer veel bedrijven nog mee worstelen. Door enkel specifieke maatregelen in te voeren voor vrouwelijke medewerkers doe je meer kwaad dan goed, want je blijft stereotypes in de hand werken. Een geslaagd personeelsbeleid weerspiegelt namelijk de diversiteit in de maatschappij. Zie je door de bomen het bos niet meer ? Hierbij alvast tien tips ter inspiratie van onze YOUCA-jongeren. Hier kan je de bijhorende poster downloaden.

Tip 1: Start met de top, zij zijn een voorbeeld

Positieve verandering binnen jouw organisatie is pas geloofwaardig wanneer het managmentteam diversiteit uitstraalt en zich inzet als rolmodellen voor anderen. Lead by example: inspireer en motiveer alle medewerkers door aan te tonen dat gender geen barrière is voor het nastreven van een hoge functie.

Tip 2: Herken talenten en stimuleer groei voor iedereen

Mannen en vrouwen leiden een team op een andere manier. Probeer beiden geen kenmerken op te leggen, maar respecteer deze verschillende aanpak. Organiseer opleidingen en trainingen voor beiden en identificeer de barrières die ervoor zorgen dat vrouwen minder geneigd zijn om te solliciteren voor hogere functies.

Tip 3: Creëer een veilige omgeving waar seksuele en psychologische intimidatie geen kans krijgt

Installeer een duidelijk nultolerantiebeleid omtrent intimidatie en communiceer de verschillende stappen die iemand kan ondernemen. Van het melden bij een vertrouwenspersoon tot het opvolgen van de klacht. Zorg ervoor dat alle managers op de hoogte zijn van de gewenste attitudes die een omgeving van respect creëren. Train je medewerkers in het herkennen van ongewenste handelingen en coach ze om op een goede manier te reageren. Zorg dat je HR-departement proactief te werk gaat.

Tip 4: Toon je engagement in je communicatie, doorbreek stereotypes en werk met rolmodellen

Zoek een evenwicht in het tonen van mannen en vrouwen in bepaalde functies in je interne en externe communicatie. Inspireer toekomstige werknemers met je visie door hierover te communiceren op sociale media. Word als bedrijf zelf een toonvoorbeeld voor anderen. Bedrijven waar zowel mannen als vrouwen in topfuncties werken, trekken makkelijker nieuw talent aan.

Tip 5: Schrijf vacatures die openstaan voor m/v/x

Gebruik geen woorden die heel stereotiep zijn en druk compententies niet uit als een persoonlijkheidskenmerk. Vervang bijvoorbeeld: ‘je bent een geboren leider’ naar ‘je hebt in het verleden teams geleid’. Probeer de functieomschrijving zo neutraal mogelijk te verwoorden: gebruik ‘managment assistant’ in plaats van ‘secretaresse’. Verwijzen naar leeftijd of bepaalde eigenschappen kan stereotypes nog meer in de hand werken. Breng deze informatie ook over wanneer je met interimkantoren samenwerkt of HR-consulenten.

Tip 6: Anonimiseer de cv’s en stel iedereen dezelfde vragen tijdens een selectiegesprek

Vraag aan je HR-department om namen en geslacht te schrappen uit de CV’s die je ontvangt. Zo selecteer je op basis van verwachte compententies en schakel je onbewuste genderpreferenties voor een bepaalde functie uit. Zorg voor een evenwichtige jury: mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en indien mogelijk ook een culturele mix. Stel aan iedereen dezelfde set vragen, zo kan je goed vergelijken.

Tip 7: Werk met mentors en coach alle medewerkers

Positieve rolmodellen bepalen de keuze van de werknemers in grote mate. Je kunnen identificeren met iemand stimuleert je carrière en zorgt voor een gevoel van verbondenheid met het bedrijf.

Tip 8: Hanteer gelijke lonen en zorg voor transparantie

Screen je huidig loonbeleid op criteria zoals gender, leeftijd en educatie en deel de resultaten met je werknemers. Stel op basis van deze resultaten een realistisch plan op. Het kan zijn dat je op bepaalde niveaus zeer goed scoort en op andere nog een tandje bij moet steken. Betaal medewerkers op basis van jouw vastgelegde barema’s in de sector in plaats van op basis van hun vorig salaris. Anders blijf je ongelijkheid in de hand werken. Doe de screening niet eenmalig, maar blijf ze herhalen.

Tip 9: Creëer een werk-privébalans door flexibiliteit

Probeer te werken met flexibele uren en investeer in technologie die werken en vergaderen op afstand mogelijk maakt. Zorg er wel voor dat dit niet betekent dat de werknemer op ieder moment beschikbaar moet zijn. Focus bij ouderschapsverlof niet alleen op mama’s, ook vaders hebben recht op tijd met hun gezin. Een betere balans tussen werk- en privéleven heeft een positief effect op de prestaties.

Tip 10: Organiseer teambuilding tijdens de werkuren

Zorg dat niemand een activiteit mist door deze in te plannen binnen de werkuren die jouw bedrijf hanteert. Zo geef je iedereen de kans om deel te nemen aan vergaderingen en inspraak te hebben op belangrijke beslissingen.