TRY//ACT: inspiratie, brainstorm en actie!

Jonge denkers & doeners kunnen hier samen hun talenten ontdekken, inspiratie opdoen en overgaan tot actie. #impACT

Met TRY//ACT gaat YOUCA in samenwerking met Globelink een traject aan waarbij jongeren zich verdiepen en cre-actief aan de slag te gaan met een mondiale uitdaging, dit jaar "shrinking space". Jonge denkers & doeners kunnen bij TRY//ACT hun talenten versterken en door teamwerk hun oplossingen en acties op de uitdagingen afvuren. De middelen voor de acties komen uit de opbrengst van de YOUCA Action Day.

In 2020 richten we onze pijlen op 'shrinking space', letterlijk vertaald als 'krimpende ruimte': het wordt mensen steeds moeilijker gemaakt om op te komen voor hun (mensen)rechten. Dit geldt voor volwassenen én jongeren wereldwijd, in Brazilië, de Filipijnen en ook in België. Denk bijvoorbeeld aan de kritiek die de klimaatspijbelaars het voorbije jaar in de media kregen. Naar de stem van jongeren moet meer geluisterd worden! 

Hoe zorgen we, als jongere, ervoor dat er met onze mening wordt rekening gehouden en dat we op een actieve manier kunnen participeren in onze maatschappij? Wat betekent ‘shrinking space’ in België voor ons en welke organisaties gaan hiermee aan de slag?

Over deze vragen buigen we ons in 2020. TRY//ACT is een traject dat we samen aangaan. We maken kennis met inspirerende organisaties en mensen, verleggen onze grenzen, ondernemen actie,... En als kers op de taart dagen we 100 jongeren uit om samen met ons, tijdens de YOUCA Action Day, aandacht te vragen voor de toenemende 'shrinking space' voor jongeren wereldwijd. #impACT

PRAKTISCH:

+++22 Februari (14u-17u): feestelijke lancering van TRY//ACT+++
Via een uitdagend spel belanden we op een unieke Brusselse hotspot (Allee Du Kaai) en maken we kennis met elkaar, een boeiende organisatie en met het jaarthema ‘shrinking space’.


+++14 maart (13u30-17u30): let’s TRY+++ (afgelast wegens Corona) 

Tijdens de zaterdagmiddag van ‘t weekend gaan we op een flexibele manier (letterlijk en figuurlijk) verder aan de slag met het jaarthema ‘shrinking space’ en wat dit voor ons kan betekenen. Wie weet welke ideeën we krijgen als we alles eens ondersteboven bekijken!? TIP: doe kleding aan waarin je gemakkelijk kan bewegen.


+++16 april: TRY & ACT+++ (virtueel) 
Een boeiende spreker, een interessant organisatiebezoek, een ludieke actie… Jullie kiezen wat er deze dag op het programma staat!

+++14 mei: ACT & reflACT+++ 
We breien verder op jullie voorgaande ideeën en acties en dromen over de concrete invulling van het slotevenement tijdens de YOUCA Action Day.


+++28-30 augustus: TRY//ACT op verplaatsing+++ 
Tijdens het YOUCAmp komen we een specifiek moment met de jongeren van TRY//ACT gezellig samen. We praten bij, bekijken het doorlopen traject, wat we eruit leerden en wat we willen meegeven aan de jongeren tijdens het slotevent. De uitdagingen worden op punt gezet en we krijgen een ‘train the trainer’ door inspirerende jongeren om tijden het slotevent workshops te organiseren en groepjes te begeleiden.


+++23 september: ACT & reflACT+++
We breien verder op jullie voorgaande ideeën en acties en bereiden verder de concrete invulling van het slotevenement tijdens de YOUCA Action Day voor.


+++15 oktober: ACT, ACT, ACT!+++ 
Slotevent. De jongeren van TRY//ACT dagen 100 scholieren uit om tijdens de YOUCA Action Day ‘shrinking space’ in beeld te brengen. #impACT


+++16 december: TRY//ACT tijdens het kerstfeest+++
TRY//ACT wordt begeleid door Carol (YOUCA) en Ruth (Globelink)